Sunday, 21 May 2017

నిత్య చిరంజీవి

నిత్య చిరంజీవి 
నిత్య చిరంజీవి వి  శ్రీ రామ పాద దాస 
నవయవన మూర్తివి శ్రీ రామ పాద దాస 
సర్వ శుభకరుడవు శ్రీ రామ పాద దాస 
సకల వేద నిధివి శ్రీ రామ పాద దాస 
సచ్చిదానంద రూపుడవు శ్రీ రామ పాద దాస 
సీతామాత సేవిత శ్రీ రామ పాద దాస 
లక్ష్మణ ప్రాణదాత శ్రీ రామ పాద దాస 
లంకాదహన కారక శ్రీ రామ పాద దాస 
అనుక్షణము శ్రీ రామ నామం జపించు శ్రీ రామ పాద దాస 
వందనాలు నీకు శత కోటి వందనాలు శ్రీ రామ పాద దాస