Saturday, 1 April 2017

ఆ ముకంటి వాని స్వరుపం

ఆ ముకంటి వాని స్వరూపం 
అద్వైత స్వరూపం 
అధి నాయకుని స్వరూపం 
అద్భుత స్వరూపం 
అనిర్వచమైన స్వరూపం 
అఖిలాండ బ్రహ్మాండ స్వరూపం 
నిత్య పుజా స్వరూపం 
నిల వర్ణ స్వరూపం 
ఉచ్శ్వాస నిశ్వాస నొసగు స్వరూపం 
ఉరుముల కన్న మేలిమైన స్వరూపం 
విశ్వమైయున్న స్వరూపం 
శత కోటి కాంతి మయమైన  స్వరూపం 
కరుణాత్మజుని స్వరూపం 
కళాత్మకమైన స్వరూపం 
నయనానందకరమైన స్వరూపం 
నాట్య స్వరూపం 
జలధార నొసగు స్వరూపం 
జగత్ కారక మి స్వరూపం 
జగదాంబ నిలయమై ఉన్న స్వరూపం 
పంచభూత మయమైన స్వరూపం 

ని దివ్య స్వరూపం

ఓం నమశ్శివాయ నమః