Monday, 27 February 2017

త్రికరణ శుద్ధి తో దైవ సానిధ్యం

త్రికరణ శుద్ధి తో దైవ సానిధ్యం 

కాల మానం లో కొన్ని సవంత్సరాలు వెనక్కి వెళితే ఒక రాజ్యం ఆ రాజ్యము లో ఒక గ్రామం అందులో ఒక సద్ బ్రాహ్మణుడు ఆయనకు ఒక కుమారుడు కలడు ఆ గ్రామంలో పౌరోహిత్యం  చేసుకుంటు కాలం గడుపుతుండగా కొంత కాలానికి తన కుమారునికి పెళ్లి చేసాడు తరువాత కొంత కాలానికి బ్రాహ్మణుడు  భార్య కాలం చేయడంతో వంటరిగా కాలం గడుపుతు ఉండగా సద్ బ్రాహ్మణుడు ఒక పొరపాటు చేసాడు దానికి ప్రయత్చితంగా  గంగా నది లో స్థానం ఆచరించాలని తన జ్ఞానముతో తెలుసుకొని తన కుమారుడిని పిలిచి నాయన నావల్ల ఒక పొరపాటు జరిగింది అందుకు ప్రయత్చితంగా గంగా నదిలో స్థానమాచరించాలని బయలు దేరుతున్నాను అని బయలు దేరాడు బ్రాహ్మణుడు  కొంత దూరం ప్రయాణించిన తరువాత ఒక నధి తారసపడింది బ్రాహ్మణుడు  ఆ నది వడ్డున 5 సంవత్సరాలు కాలం జపం చేసుకుంటు ఉండగా అదే దారిన పోతున్న ఒక బ్రాహ్మణుడు  కలిసాడు మాటల మధ్యలో అది గంగా నది కాదు అని తెలుసుకున్న బ్రాహ్మణుడు  మరల బయలుదేరాడు కొంత దూరం ప్రయాణం చేయగా మరల ఒక నది ఒడ్డుకు చేరుకొని మరల 5  సంవత్సరాలు కాలం జపం చేసుకుంటు ఉండగా  దారిన పోయే వారి ద్వారా తాను ఉన్న నది గంగా నది కాదు అని తెలుసుకున్న ఆ బ్రాహ్మణుడు మరల మరొక నది తీరానికి చేరుకొని అక్కడ 5 సంవత్సరాలు కాలం జపం చేసుకుంటు ఉండగా అది గంగా నది కాదు అని తెలుసుకొని మరల ప్రయాణించాడు కనుచూపు మేరలో గల గల పారె ఆ గంగమ్మ ప్రవహిస్తు వుంది దూరం నుంచి చూస్తూనే తన జీవాత్మ విడచి పోయింది  వెంటనే అక్కడకు యమకింకరులు వచ్చి ఆ సద్ బ్రాహ్మణుడు ని తీసుకొని పోయి యమకింకర నాయకుడైన యమధర్మరాజు సభలో ప్రవేశ పెట్టారు యమధర్మరాజు చిత్రగుప్త ఇతని నేరములు తెల్పుము అని చెప్పగా ప్రభు బ్రాహ్మణుడు ఒక తప్పిదము చేసాడు కానీ 15 సవసరాలు గంగా నదిలో మునిగి జపం చేయడం వల్ల ఇతని పాపం పోయింది అని చెప్పగా అటులైన వెంటనే ష్వర్గలోకమునకు పంపుము అని యమధర్మరాజు చెప్పాడు
నిజానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు మునిగినిది గంగా నదిలోకాదు,
మానవులు త్రికరణ శుద్ధిగా చేస్తే జీవుడు దేవుడిలో  కలుతాడు , 

నామ మాత్రంగా చేస్తే ఫలితం అనుభవిస్తాడు. 
ఓం నమ శివాయ నమః 

Saturday, 25 February 2017

సైకత లింగము


ఆ పరమ శివుని సైకత లింగము 

ఓం నమ శివాయ నమః 


Sunday, 19 February 2017

ముక్కోటి దేవతలు ఊపేరు నీకు జయ లాలి

 "పాట రాసింది "

చెర్లో హైమావతి గారు ,

"గానం "

సురి శ్రీదేవి గారు ,చలంచర్ల పద్మావతి గారు . 


Saturday, 18 February 2017

గురు వాఖ్య కటాక్షమ్

"గురు వాఖ్య కటాక్షమ్ "

పాండవ రాజమ్ లో ఒక మారు ముల ప్రాంతం లో  ఒక ఆశ్రమము నందు గురువు గారు సేవ చేసుకుంటు ఒక శిశుడు ఉండేవాడు కొంత కాలం తరువాత వీరిద్దరు  ఒక అడవిలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు కొంత సమయం తరువాత గురువు గారికి దాహం వేసింది నాయన నాకు దాహం గా ఉంది నేను నడవ లేను నాకు మంచి నీరు తీసుకొని రా  అన్నాడు గురువు అలాగే గురువుగారు అని బయలుదేరాడు శిశుడు చుట్టు ప్రక్కల చుసాడు కనుచుపు మేర ఎక్కడ నీరు కనపడలేదు ఆకాశం వైపు చుట్టు చుసాడు ఒక ప్రక్కన పక్షులు ఎక్కువ గా ఉండడం చుసి ఆ దిక్కు గా నడవసాగాడు ఇంతలో గురువుగారి మంత్ర సాధన వల్ల గురువుగారి అంతిమ సమయం దగ్గర పడిందని గురువుగారికి తెలిసింది ఎటు చుసిన శిశుడు జాడ కానరాలేదు అపుడు గురువుగారు నాకోసం ఎంతో కష్ట పడిన నా శిశుడు కి మంత్రోపదేశం చేయలేదు అని అలోచించి అక్కడకు దగ్గరగా ఉన్న ఒక గాడిదల కాపరి ఇన ఒక స్త్రీ ని చుసి ఆమెను పిలచి అమ్మ నా శిశుడు వస్తాడు వానికి ఇక్కడ మటిమీద రాస్తున్నాను చూపించు అని గురువుగారు కాలం చేసారు ఆమె అది గాలికి మట్టి రేణువులు పడి కనబడదేమొ అని దానిని తన చెవికి తాటి కులతో అలంకరించుకున్న ఆకుమీద గురువుగారు రాసినది ఎలావుందో ఆలా రాసుకుంది ఆమెకి చదవడం రాదు ఇంతలో ఆ శిశుడు కొలను దగ్గరకు పోయి ఒక తమర ఆకులతో నీరు తీసుకొని గురువు ఉన్న చోటికి వచ్చాడు గురువుగారు కాలం చేయడంతో బాధ పడుతుండగా  అక్కడే ఉన్న ఆ స్త్రీ శిశుడు దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది అమ్మ మాగురువుగారికి ఏమైనది అంటు గురువు కి శిశుడు కి మధ్య జరిగిన దంత ఆమెకు  వివరిస్తాడు దానితో ఆమె ఈ గురువుగారు రాసిన అక్షరాలను ఇస్తే మనకు ఏ\ఏముంటుంది కొద్దీ రోజులు ఇతనితో పని చేయించుకుందాము అని దురుదేశముతో మి గురువు గారు నాకు ఒకటి రాసి ఇచ్చారు అది నీకు ఈయ మనాడు అది నాదగ్గర ఉంది అది కావాలంటే నేను చేపినది చేస్తే ఇస్తాను అని చెపింది దానితో ఆ శిశుడు ఆమె చేపిన విదంగా ఆమె గాడిదలు కాసుకుంటు ఉండగా కొంతకాలానికి అతనికి తిండి పెట్టడం మానేసింధి ఐన ఆ శిశుడు ఆ గ్రామంలో బిక్షం ఎత్తుకొని తింటు ఆమె గాడిదలు మేపుతు ఉండగా ఆ రాజ్యము లో శ్రీ కృష్ట్నుడు ధర్మరాజు కలసి అశ్వ మేధ యాగం జరిపించారు యాగం పూర్తి ఐన తరువాత రాజ్య ప్రజలందరికీ అన్నదానం పెట్టాలి అని  రాజ్య ప్రజలందరికీ దండోరా వేయించి ఆహ్వానం చేశాడు గీత సుష్టికర్త ఐన శ్రీ కృష్ట్నుడు ఒక మాయ గంటను కోటలో నిర్మించినాడు ఈ గంట ఒక లక్ష మంది ప్రజలు భోజనం చేస్తే ఒక సారి మొగుతుంది అని ఒక బటుడిని అక్కడ ఉంచి ఎన్ని గంటలు కోడుతుందో రాసుకో అని చేపినాడు ఇంతలో ఆ మాయ గంట గణ గణ ఆగకుండ మొగ  సాగింది ధర్మరాజు బావ ఒక లక్షమంది తింటే ఒక సారి మోగుతుంది అని కధ నాకు చెప్పావు కాని ఆగకుండా మోగుతుంది ఏమిటి విచిత్రం అని అడుగగా చుదాము దా అని వచ్చారు మన  శిశుడు ఆకలితో అక్కడ అన్నము వండగా పారబోసిన గంజను తాగుతున్నాడు ఎనో లక్షల మందికి వండిన అన్నపు గంజ తగినందువల్ల ఆ మాయ గంట మొగుతు ఉన్నది శ్రీ కృష్ట్నుడు గమనించి ఆ అన్నశాలకు ఆ స్త్రీ కుడ రావడం గమనించిన శ్రీ కృష్ట్నుడు ఆమె కుల వృత్తి దొమ్మరిసాని ఆమెను చుసిన           శ్రీ కృష్ట్నుడు  నీవు ఆ తీగ ఫై నడవగలవా అని అనడు ఆమె అలాగే స్వామి అని నడవ సాగింది శ్రీ కృష్ట్నుడు ధర్మరాజా నీవు రెండు వజ్రపు కమ్మలు తెపించు అన్నాడు వాటిని తీసుకొని రాగా వాటిని తీసుకొని ఒక కమ్మను గాలిలో కి ఎగరేసాడు శ్రీ కృష్ట్నుడు దానిని చుసిన ఆమె చేత్తో పట్టుకొని ఒక  చెవి లో దాచుకుంది శ్రీ కృష్ట్నుడు మరొక కమ్మను విసిరి వేయగా దానిని మరొక చెవి లో ఉన్న ఆ ఆకు ను తీసి ఈ కమ్మను పెట్టు కుంది వెంటనే ఆ శిశుడు దానిని కింద పడ కుండ పట్టుకొని దాని లో వున్న మంత్రాన్ని చదవగా వెంటనే ఆ శిశుడు కి మోక్షం లభించింది
గురు ఉపదేశం  ఎంత మహి మహిమానీతమో చుడండి
ఓం గురుదేవాయ నమో నమః 

Friday, 17 February 2017

" బ " అక్షర శివ మంత్రం


" బ " అక్షర శివ మంత్రం 

ఓం భద్రాయ నమః
ఓం బయంకరాయ నమః
ఓం భగీరథ సేవితాయ నమః
ఓం భజన ప్రియాయ నమః
ఓం భ్రమరాంబ మాలికార్జునయ నమః
ఓం బైరవ సేవితాయ నమః
ఓం భక్త ప్రియాయ నమః
ఓం భస్మ ప్రియాయ నమః
ఓం భ్రమర నాధాయ నమః
ఓం భస్మాసుర సేవితాయ నమః
ఓం బులోక జన సేవితాయ నమః
ఓం భుజగభూషణాయ నమః
ఓం భక్త కన్నప్ప సేవితాయ నమః
ఓం భక్తవ శంకరాయ నమః
ఓం బోళాశంకరాయ నమః
ఓం బిమేశ్వరాయ నమః
ఓం బుమండల అధిపతయ నమః
ఓం భూత గణాధి పతయ నమః
ఓం బాను కోటి సహస్ర తేజో లింగాయ నమః  

చెర్లో  నరేష్ ,
కావలి ,
సెల్ నెంబరు -9700020339


Tuesday, 14 February 2017

చుచితిని తండ్రి నిద్వ్య రూపం

చుచితిని తండ్రి నిద్వ్య రూపం కలగంటినయ ని దివ్య రూపం
కనులకు అందని నీ దివ్య రూపం
కరుణచూపేది కమనీయ రూపం
కనులకు వీనుల విందైన రూపం
కంటిచూపుకే అందని ఆ మహా రూపం
కామ , క్రోధ , మధ , మాచర్యం లు బితిలు రూపం
కరుణామయుని ముకంటి రూపం
కోరిన వారికీ కరుణ కటాక్షలను అందించు కమనీయ హస్త రూపం
చుసిన చాలు మన జన్మ ధన్యం   

కాలజ్ఞాన బ్రహ్మ

కాలజ్ఞాన బ్రహ్మ 

సమస్త లోకమునకు భవిష్య వాణి తెలిపిన శ్రీ కాలజ్ఞాన బ్రహ్మ
సాక్షాత్తు పరమ శివుని అంశతో పుటిన శ్రీ కలియుగ బ్రహ్మ
సర్వ సిద్దులు పొందిన శ్రీ సర్వేశ్వర బ్రహ్మ
మఠంలో  మందిరంలో కొలువైన శ్రీ వీర బ్రహ్మ
సర్వము తెలిసిన శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మ
జీవసమాధి పొంది జనులకు ని జ్ఞానజోతి తో మార్గము చూపేడి దేవా
తిరిగి వచ్చేవు శ్రీ వీర భోగ వసంత రాయ నమో నమః
నిరాకకై ఎదురు చూస్తు మా ఈ జన్మ 

చెర్లో  నరేష్ ,
కావలి ,
సెల్ నెంబరు -9700020339


Sunday, 12 February 2017

పార్వతి మాత నమోనమః

పార్వతి మాత నమోనమః 
శివశరీర సగ బాగ అలంకారిని శివశేక్తిని
శ్రీశైల శేక్తిపీట వాసిని శివశేక్తిని
విశ్వమంతా నిండివున్న శివశేక్తిని
వజ్ర వైడూర్య తేజో రూపిణి శివశేక్తిని
కాశీ విశ్వేశ్వర ప్రియ పత్ని శివశేక్తిని
బహు హస్త దారిని శివశేక్తిని
ప్రళయ బయంకరిని శివశేక్తిని
కైలాస నాధుని ఇష్ట సఖి నమోనమః 

సర్వం నీవమ్మా ఆదిశేక్తి


సర్వం నీవమ్మా ఆదిశేక్తి 

భక్తితో పూజించు వానికీ  భగవతి రూపం
ఆకలితో అర్తించు వానికి అన్నపూర్ణేశ్వరి రూపం
జ్ఞానముకై వెదుకువానికి వీణావాణి రూపం
కరుణాకై  వేడుకునవానికి కామాక్షి రూపం
కీర్తనతో వేడుకున్న వానికి కైలాస మాత రూపం
మంత్రం తో వేడుకున్నా వానికి మంత్రదేవత రూపం
సర్వం నీవై ఉన్న సర్వరూప కారిణి జగత్ జనని 

సర్వం నీదయ గురుదేవ

సర్వం నీదయ గురుదేవ 
గురువే ఆదిదైవం
గురువే ప్రధమ దైవం
గురువే సాధనకు మార్గం
గురు వాక్యం ధర్మ వాక్యం
గురువే ముక్తి మార్గపు సాధనం
గురు కటాక్షం సర్వబీష్టమ్
గురు దారిలో పయనం సర్వ జన్మ పాపనాశనం
గురువే మనసంతా ఐ ఉన్న వానికీ  మోక్షం మోక్షం


Friday, 10 February 2017

మంత్రం కాదు ఇది మహిమానీతం

" మంత్రం  కాదు ఇది మహిమానీతం" 

మహిమ గల మంత్రం
మధురానుభూతి కలుగు మంత్రం
మరువలేని మంత్రం
మదిని దోచిన మంత్రం
మోక్ష మార్గపు మంత్రం
సర్వము ఐ ఉన్న మంత్రం
సర్వేశ్వరుని మంత్రం
భజన చేసేడి మంత్రం
బీజాక్షర మీ మంత్రం
కవులు కొనిఅడిన మంత్రం
మునులు సేవించేడి మంత్రం
వేదాంత సారమి మంత్రం
వేదమంత్రం
మంత్రము కాదు ఇది మహిమానీతం
ఓం నమశివాయ అను మంత్రం 

చెర్లో  నరేష్ ,
కావలి ,
సెల్ నెంబరు -9700020339

Thursday, 9 February 2017

మూడు నామాల వాడి ముత్యపు చినుకు


 "పాట రాసింది "

చెర్లో హైమావతి గారు ,

"గానం "

సురి శ్రీదేవి గారు  


శ్రీ గాయత్రి దేవి నమో నమః


శ్రీ  గాయత్రి దేవి నమో నమః
ఆది శక్తివి నీవు  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
సప్త వేదముల సారం  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
వేదములకు మూలం  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
సర్వ దేవతలకు నీవే తల్లివి  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
సృష్టి కె ఆది దేవతవు  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
భవ భయ హారిణివి  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
అమ్మలగన్న అంబవు  శ్రీ గాయత్రి  జగదాంబ
నీ నామము స్మరించిన నా జన్మ తరించే నా తల్లి  గాయత్రి  సకల శుభ ధాత్రి
నమో నమః శ్రీ గాయత్రి మాత 

Wednesday, 8 February 2017

"గ " అక్షర శివ మంత్రరం

"గ " అక్షర శివ మంత్రరం 
ఓం గగన విహారయ నమః 
ఓం గరళకంఠాయ నమః
ఓం గంగ నిలయయ నమః 
ఓం గజేంద్ర జనకాయ నమః 
ఓం గంగాధరాయ నమః 
ఓం గంబీరయ నమః 
ఓం గంట నాధ ప్రియాయ నమః 
ఓం గాన ప్రియాయ నమః 
ఓం గంధర్వసేవితాయ నమః 
ఓం గగణలింగాయ నమః 
ఓం గౌరినాదాయ నమః 
ఓం గయ నిలయయ నమః 
ఓం గణ గణ ఢమరుక నాధాయ నమః 
ఓం గిరిజ రామనామ నమః
ఓం గండశిల రూపాయ నమః 
ఓం గిరి శిఖర నిలయయ నమః

"స " శివ అక్షర మంత్రం


"స " శివ అక్షర మంత్రం
 ఓం సంగమేశ్వరాయ నమః 
ఓం సంగమ నిలయయ నమః
ఓం సచ్చిదానంద స్వరూపాయ నమః 
ఓం సమస్తసద్గురువేయ నమః 
ఓం సకలయ నమః 
ఓం సర్వయ నమః 
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః 
ఓం సాలగ్రామ నివాసయ నమః 
ఓం సప్తవర్ణ తేజో రూపాయ నమః 
ఓం స్పటిక లింగాయ నమః
ఓం సకల లింగాయ నమః 
ఓం సిగ గంగ అలంకారాయ నమః 
ఓం సరోవర నివాసాయ నమః 
ఓం సర్వ జన పోషకాయ నమః 
ఓం సముద్ర సేవితాయ నమః 
    

Monday, 6 February 2017

నమశ్శివాయ అను పధం


పదునైన పధం
పలికిన చాలుఈ పధం
పరమ పధం
సృష్టికారక పధం
జనులు మెచ్చు పధం
దివ్యను భవము కలుగు ఈ పధం
మనసు పులకించు ఈ పధం
మహిమ గల పధం
మంత్రమి పధం
సృష్టినేపాలించు ఈ పధం
సురలు వనికేడి పధం
సుందరమైన పధం
నమశ్శివాయ అను పధం విన్న చాలు శ్రవణానందకరం  

గురువుకే అది గురువు


భూమండలని  భక్తి మార్గం లో నడిపించిన గురువు
అందరికి సమస్త సద్గురువు
దశోపనిసేత్ ను అందించిన గురువు
చిన్న వయసులో సన్యసించిన గురువు
కామకోటి పీఠాధిపతులలో ఒకరైన గురువు
శ్రీచక్రమును నిర్మించిన గురువు
శేక్తి పీఠాలను స్థాపించిన గురువు
శ్రీచక్రోపాసన చేసిన గురువు
పరమ శివుని దర్శించిన గురువు
పరమ శివుని నిలువెత్తు నిదర్శనం ఐన సద్ గురువు
గురువుకే అది గురువు
శ్రీ శ్రీ శ్రీ అది శంకరాచార్యులు  నమో నమః   


నమశ్శివాయ నమః

త్రి నేత్రం
త్రి శులం
త్రి నామం
త్రి దళం
నమశ్శివాయ నమః 

శివరూపం

శివరూపం 
జటాధారణతో 
ముకంటి తో 
అడ్డ నామాలతో 
గరళకంఠముతో 
నాగాభరణముతో 
రుద్రాక్ష మల ధారణతో 
నిల వర్ణముతో 
విబూడిదరణతో 
పులిచర్మధారణతో 
త్రిశుల ధారణతో 
ఢమరుక నాదంతో 
నవయవనంతో 
దివ్య తేజస్సుతో 
దివ్యా పాదములతో 
సిగలో అర్ద చంద్రాలంకారముతో 
విశ్వమంతా నిండిఉన్న ఆకారం తో 
ఉన్న నాస్వామి కి నిత్య పాదాభి  వందనాలు 

అంజనీపుత్ర


అంజనీపుత్ర 

అతులితబలదమా అంజనీపుత్ర
వాయు సంచార అంజనీపుత్ర
శ్రీరామ దుత అంజనీపుత్ర
నిరంతర చిరంజీవ అంజనీపుత్ర
లక్స్మణ ప్రాణదాత అంజనీపుత్ర
లంకాదహన  అంజనీపుత్ర
సిందురప్రియ అంజనీపుత్ర
సుగ్రీవ ప్రియా అంజనీపుత్ర
వారధి నిర్మాణ దేవా అంజనీపుత్ర
నిత్యబ్రహ్మచారి అంజనీపుత్ర
అఖిల విద్య సంపన్న అంజనీపుత్ర
నిత్య యవ్వన అంజనీపుత్ర
నిరంతర శ్రీ రామ నామ జప ప్రియా అంజనీపుత్ర
నమోనమః అంజనీపుత్ర 


శివాలయ ప్రాంగణం

శివాలయ ప్రాంగణం 


సర్వం సాలగ్రామమయం

సర్వం శివ శెక్తి మయం
సకల దేవత నిలయం
సర్వ భూత గణాలు నిలయం
నిత్య అభిషేకం
విబూది మయం
సప్త ఋషుల నిలయం
కాలబైరవ నివాసం
నందీశ్వర దర్శనం
ధ్వజస్తంభ ప్రకాశం
అంబ నిలయం

గాలిగోపుర దర్శనం 

నవగ్రహ ఆరాధనం

నెమలివాహనుడి రూపం
గణేశ నిలయం
సర్వదేవతుల సమ్మెళనం
సమస్త పాపములు బాపు సర్వేశ్వరుని నిలయం  

Thursday, 2 February 2017

సర్వం నీవమ్మా శ్రీ దుర్గమ్మ


శ్రీ దుర్గంబ నమో నమహ 

అమ్మలు గన్న అమ్మ ఇంద్ర కీలాద్రిపై వెలసిన అమ్మ శ్రీ దుర్గంబ,
సింహ వాహనం ఫై  ఆసీనురాలై ఉన్న శ్రీ దుర్గంబ,
శత్రు భయంకర సర్వపాప వినాశకర శ్రీ దుర్గంబ ,
ఇంద్రకీలాద్రి ఫై సర్వ శక్తీ రూపిణివి శ్రీ దుర్గంబ,
ముకంటి ప్రియ సకివి ముల్లోకములను యేలు శ్రీ దుర్గంబ,
నిత్యా అలంకార ప్రియా శ్రీ దుర్గంబ,
శ్రీ చక్ర సంచారిణివి అంబ నీవు  శ్రీ దుర్గంబ,
ముగురమ్మల ముల శెక్తివి మహిమలెనో చూపు శ్రీ దుర్గంబ,
నవరాత్రి సేవలో నవ శెక్తులుగా కనిపించు శ్రీ దుర్గంబ,
ఆదిశేక్తివి నీవు గాయత్రి నీవు అంబవు నీవు జగదాంబవు నీవు శ్రీ దుర్గంబ,
సర్వం నీవమ్మా శ్రీ దుర్గమ్మ  Wednesday, 1 February 2017

" బ " అక్షరంతో శివ మంత్రం


" బ " అక్షరంతో శివ మంత్రం 
ఓం బీజాక్షర సేవితాయ నమః
ఓం భగీరథ సేవితాయ నమః
ఓం భస్మా సుర వరదానాయ నమః
ఓం బిమేశ్వరాయ నమః
ఓం బిల్వాష్టక ప్రియాయ నమః
ఓం బిల్వప్రియాయ నమః
ఓం బీమ శంకరాయ  నమః
ఓం బీష్మ సేవితాయ నమః
ఓం బీకర రుపాయ నమః
ఓం భీమ లింగాయ నమః
ఓం భూమండల ఆధిపథాయ నమః
ఓం భ్రమరాంబ ప్రియాయ నమః
ఓం భానుకోటి కాంతి రుపాయ నమః
ఓం భస్మాభి షెక ప్రియాయ నమః  నిరంతరం నినామమే శ్రీ కామాక్షితాయి

నిరంతరం నినామమే శ్రీ కామాక్షితాయి 

కమనీయ రూపం నీది తల్లీ శ్రీ కామాక్షితాయి 
కష్టములు బాపు శ్రీ కామాక్షితాయి 
కలలో కనిపించి చుపేవు నిమహిమ శ్రీ కామాక్షితాయి 
జొన్నవాడ క్షత్రములో వెలసిన శ్రీ కామాక్షితాయి 
పెన్నమ్మ పులకించే ని నామ శబ్దాల తోటి శ్రీ కామాక్షితాయి 
అది గురువు స్థాపించిన అద్భుత రూపం నీవమ్మా శ్రీ కామాక్షితాయి 
నిమ్మ దండలు ని కిష్టమే తల్లీ శ్రీ కామాక్షితాయి 
పరాశక్తి రూపాన వెలసిన పరం జోతివి  శ్రీ కామాక్షితాయి
పదునాల్గు భువనాలను యేలు శ్రీ కామాక్షితాయి 
కుంకుమార్చనతో కదలివచ్చేవు శ్రీ కామాక్షితాయి 
ముక్కుపుడక తో మహిమ చుపేవు శ్రీ కామాక్షితాయి 
పూల అలంకరణతో ప్రకాశించేవు శ్రీ కామాక్షితాయి 
నిను నమిన భక్తులను అభయమిచ్చేవు శ్రీ కామాక్షితాయి 
నింగినుంచి దిగివచ్చిన దైవం నీవమ్మా శ్రీ కామాక్షితాయి 
నీవు నిలచిన నెల తాకిన చాలు పులకించెను మనసు శ్రీ కామాక్షితాయి 
నిలువెత్తు శక్తీ తో కొలువున్న శ్రీ కామాక్షితాయి 
అమరేశ్వరుని ఇష్ట సకివి శ్రీ కామాక్షితాయి 
నవాభరణ పూజ చేసేము నీకు మాయమ్మ శ్రీ కామాక్షితాయి 
భూత ,ప్రేతలు  నిను చుడ భస్మమై పోయెను శ్రీ కామాక్షితాయి 
నిస్తలమున  నిదురించిన చాలు జన్మ జన్మ పాపాలు పోయెను శ్రీ కామాక్షితాయి ,

నిరంతరం నినామమే శ్రీ కామాక్షితాయి