Tuesday, 6 June 2017

కమణియం శ్రీ కామాక్షి తాయి రూపం

కమణియం శ్రీ కామాక్షి తాయి రూపం 
జీవన గమన మునకు ఆధారం నివు 
జీవుల శ్రేయసు కోరు జగదాంబవు నివు 
జగత్ గురువు స్థాపించిన జగన్మాతవు నివు 
జొన్నవాడలో వెలసిన శ్రీ కామాక్షి తాయివి నివు