Sunday, 5 March 2017

శరనమ్ నినామ స్మరణం

శరనమ్ నినామ స్మరణం 

పులి వాహనుడా పుడమినేలు ప్రభువా
ఐదుకొండల వాస అరణ్య వాస
బ్రహ్మ చర్యముతో ని కటోర దీక్ష
బాల రూప బ్రహ్మాండ నాయక
హరి హర పుత్ర ఆనంద నిలయ
నెయ్యబిషేకం నీకు నేత్రానందం మాకు
మెట్ల పూజ నీకు ఆనంద తాండవం మాకు
కర్పూర దీపం నీకు కర్మలు పోవు మాకు
నిత్య పూజలు నీకు నినామమే మాకు
శరణు అన్న చాలు  చేరదీసేవు
ఓం శ్రీ హరి హర సుతన్  ఆనంద చితన్ అయాన్ అయ్యప్ప స్వామియే శరణమయప్ప