Friday, 10 March 2017

గగనమున ఉన్న గరిక ప్రియుడు

గగనమున ఉన్న గరిక ప్రియుడు 

గగనమున ఉన్న గణేశ
గరిక చాలు నీకు ప్రియం గణేశ
గంగాధర ముద్దుల తనయ గణేశ
గజముక రుపుడవు  గణేశ
గౌరి నాథ తనయ  గణేశ
గరేలు , వుండ్రాలు నీకు గణేశ
గంధ పుష్పములతో పూజించేము గణేశ
గాన లోలుడవు గౌరి గణేశ