Thursday, 9 March 2017

పుడమినెలు తల్లీ దుర్గమ్మ తల్లీ

పుడమినెలు తల్లీ దుర్గమ్మ తల్లీ 

పులి వాహనమున పుడమినెలు తల్లీ
పృద్వియే పులకించే పులి వాహిని తల్లీ
పురుషోత్తముని ప్రియ పత్ని పులి వాహిని తల్లీ
పండ్లు పూలు ఇస్తే పసుపు కుంకుమ ఇచ్చేవు పులి వాహిని తల్లీ
పరిమళ పుష్పములతో పూజించేము పులి వాహిని తల్లీ
ఇంద్ర కీలాద్రియే ని ఆవాసము పులి వాహిని తల్లీ
ఇంత  అంత కాదు ని మహిమ పులి వాహిని తల్లీ
నవ దుర్గలకు ప్రతి రూపం నివమ్మ పులి వాహిని తల్లీ
ముగురమ్మల ముల శెక్తివి పులి వాహిని తల్లీ