Friday, 10 March 2017

యంత మధురం నినామము దుర్గమ్మ


యంత మధురం నినామము దుర్గమ్మ 
సర్వ శెక్తికి ములం నినామం
సర్వ జగత్తుకు ఆధారం నినామం
సర్వ ప్రాణులకు ములం నినామం
స్వర్గ మార్గమునకు ఆధారం నినామం
సర్వ దోషాలు మాయం నినామం
సర్వ శుభములకు నిలయం నినామం
సర్వ వేదములకు నిలయం నినామం
సర్వ జనులు పలికేటి నినామం
సర్వ శక్తుల రూపం తో కొలువున్న నినామం
సర్వ మై ఉన్న నినామం
నిత్యము తలచి తలచి పలికెము నినామం
ఆ సర్వేశ్వరుని ఇష్ట సఖీ నామం
అమ్మలు గన్న అమ్మ ముగురమ్మల ముల పుటమ్మ మాయమ్మ దుర్గమ్మ నామం