Sunday, 5 March 2017

పావన పంపానది


పావన పంపానది 

పరమ శివుని జటాయువు నుంఢి ఇలకు దూకిన ఆ పంబ
పరవశంగ ప్రవహించు ఆ పంబ
శరణు గోషతో గళ గళ పారె ఆ పంబ
శని బాధలు పారదోలు ఆ పంబ
శరణు ప్రియుని దరి చేర్చు ఆ పంబ
కొండకోనల నుండి కరుణించుటకై వచ్చు ఈ  పంబ
పరమ పావని వమ్మ పంబ