Monday, 13 March 2017

సర్వం నీవే లింగ స్వరుప

సర్వం నీవే లింగ స్వరుప 
ఎన్ని సార్లు చుసిన తనివి తీరని ఆ లింగం
ముజగాలను యేలు లింగం
ఆ సర్వేశ్వరుని సన్నిధి చేర్చు లింగం
భక్తునికి భగవంతునికి వారధి ఈ లింగం
సర్వేశ్వరుని స్వరూపం ఈ లింగం
ముగ్గురు మూర్తుల ముల స్వరూపం ఈ లింగం
మణి కాంతులచొ విరాజిలు ఈ లింగం
లింగమై లింగముతో   ఉన్న లింగ స్వరూప నమో నమః